Kohdistaminen kilpailuissa

Kilpailijoille ja huoltajille

Näin kilpailukauden käynnistyessä on jokaisen kilpailijan ja huoltajan syytä muistella, miten kilpailuissa kohdistaminen saadaan sujumaan jouhevasti ja ripeästi.

Kilpailuissa seuran kilpailijamäärä vaihtelee. Kilpailussa voi olla mukana vain pari seuran kilpailijaa tai suurempi kilpailijajoukko. Kilpailuissa seuralla on vaihtelevasti kohdistuspaikkoja. Seuralla voi olla käytössä useampi kohdistuspaikka kilpailijamäärästä riippuen, esim. kaksi paikkaa, joissa molemmissa on viisi kohdistutaulua käytettävissä. Tai vain yksi kohdistuspaikka, missä on nuo kymmenen kohdistustaulua. 

Mikäli seuralla on useampi kohdistuspaikka käytössä, kilpailijat jakautuvat automaattisesti useampaan ryhmään. Jos seuralla on vain yksi kohdistuspaikka käytössä, mutta esim. kymmenen kilpailijaa, kilpailijat jaetaan kahteen viiden kilpailijan ryhmään. Viisi ensimmäisenä starttaavaa kilpailijaa aloittavat kohdistamisen (noin 20 min) ja heidän jälkeensä tulevat viisi seuraavaa kilpailijaa kohdistamaan. 

Kohdistamisen aloittaa ensimmäisenä starttaava kilpailija. Kohdistuspaikalla eikä ampumapaikan läheisyydessä tällöin ole muita kilpailijoita tai huoltajia vain kohdistusta suorittava kilpilija. Muut kilpailijat ovat esim. hiihtämässä. Kohdistuksen lopettavan kilpailijan jälkeen tulee kohdistamaan seuraavana starttaava kilpailija jne. Kohdistuksen lopettanut kilpailija poistuu kohdistuspaikalta ja ampumapaikan läheisyydestä välittömästi aseeseen tehtyjen tarvittavien säätöjen jälkeen.

Ihanteellisessa kohdistustapahtumassa kohdistuspaikalla ja ampumapaikan läheisyydessä on vain kohdistusta suorittava kilpailija. Seuraava kohdistaja saapuu paikalle juuri kun edellinen kohdistaja lopettaa kohdistuksensa. Mitä vähemmän jonotusta, turhia henkilöitä, kuulumisien vaihtamista ja asiaankuulumatonta häsläystä ampumapaikan läheisyydessä on sitä sujuvammin ja nopeammin kohdistaminen sujuu. Hyvin sujuneesta kohdistamisesta jää kilpailijalle varma, rauhallinen ja turvallinen olo kilpailuun.

Kilpailijoiden ja huoltajien tulee myös muistaa antaa työrauha putken takana työskenteleville henkilöille. Joillakin putkihenkilöillä saattaa olla vain oma kilpailija katsottavana, toisella usempi. Myöskään heitä ei ole tarpeellista häiritä. 

Niin kilpailijoiden kuin huoltajien kanattaa muistaa, että paikalla on myös muita kuin minä itse. On seuran muita kilpailijoita ja muiden seurojen kilpailijoita. Kaikki on otettava huomioon ja kaikille on annettava työrauha!